Christen Forum Limburg

Programma 2022-2023

Download het programma


Eeuwig onderweg

De zoekende christen

Herman Van Rompuy

De zoekende christen

Maandag 27 februari 2023
20.00 uur

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 Hasselt

Meer informatie


Elan en enthousiasme

met de ziel van een monnik

Bisschop Lode van Hecke

Elan en enthousiasme

Maandag 20 maart 2023
20.00 uur

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 Hasselt

Meer informatie


Onze Kerk kijkt tegelijk naar binnen en naar buiten

Twee conferenties in samenwerking met Tertio en het Bisdom Hasselt

Het bisdom Hasselt, Christen Forum Limburg en het christelijke opinieweekblad Tertio slaan de handen in elkaar om u in oktober en november een rijk gevuld inhoudelijk tweeluik aan te bieden. Tijdens een eerste avond richten we de blik naar binnen: we staan stil bij de relatie van Vlaanderen met Rome en de wereldkerk. De tweede avond kijkt naar buiten, naar onze eigen samenleving die verhardt en hoe daarmee om te gaan. Die aanpak om tegelijk naar binnen en naar buiten te kijken, zit sinds het Tweede Vaticaans Concilie in het DNA van onze Kerk. Ook paus Franciscus is daarvan doordrongen.

Christen Forum, samen met Tertio en het bisdom Hasselt

Rome en de wereldkerk

Ver-van-ons-bed of nieuwe zuurstof voor ons geloof?

De wereld werd ons dorp, maar de globalisering is niet alleen een zegen. In de zoektocht naar een veilige haven hechten burgers veel belang aan de eigen cultuur en de eigen identiteit. Ook gelovigen in Vlaanderen vragen zich af waar ze voor staan en wat hun identiteit als christen uitmaakt. Kenmerkend voor katholieken is alvast hun verbondenheid met Christus, en zo ook met de paus en de wereldkerk, daar valt niet aan te ontkomen.

Maandag 17 oktober 2022
20.00 uur

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 Hasselt

Inkom: 5 euro


De eerste steen of een tweede kans?

Verruwing of vergeving?

Hoeveel gemakkelijker is het niet te veroordelen, elkaar met stenen te bekogelen, in plaats van te vergeven en nieuwe kansen te bieden? In onze samenleving merken we een toenemende verruwing, zeker op de (a)sociale media. Hoe gaan we daar als christenen mee om? Hoe bieden we weerwerk aan de verharding? Kunnen we de samenleving een alternatieve weg aanreiken vanuit broederlijkheid en vriendschap, vanuit barmhartigheid en verzoening? De christelijke traditie heeft onze samenleving veel te bieden, ze is en blijft een bron van humaniteit.

Maandag 21 november 2022
20.00 uur

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 Hasselt

Inkom: 5 euro

Meer informatie over deze twee conferenties


Onze website

De website cflimburg is verhuisd naar www.christenforumlimburg.be

Ook de e-mailadressen met cflimburg zijn niet meer actief.

U kunt contact met ons opnemen op

info@christenforumlimburg.be

secretariaat@christenforumlimburg.be

webmaster@christenforumlimburg.be

Malel: doux et humble

Op de hoogte blijven?

Wij houden u graag op de hoogte van de activiteiten van Christen Forum

Vul het aanvraagformulier in

Bescherming van uw gegevens

Christen Forum v.z.w. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd.

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679), in voege vanaf 25 mei 2018.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de eigen doelstellingen van het Christen Forum.

U kunt altijd het wettelijke inzagerecht uitoefenen. Dat kan door eenvoudig verzoek aan het secretariaat van het Christen Forum.

Lees onze privacyverklaring

Vragen i.v.m. met onze privacyregels?