Christen Forum Limburg

Wij houden u graag via elektronische weg op de hoogte van de activiteiten van Christen Forum.

Als u op de hoogte wil blijven, vul dan het formulier hieronder volledig in en klik daarna VERZENDEN.

 

Aanspreking * Mevrouw
Mejuffrouw
De heer
De heer en mevrouw
Familie
Priester
Pater
Broeder
Zuster
Familienaam *
Voornaam *
Geslacht * Vrouw
Man
Straat  *
Huisnummer *
Busnummer
Postcode *
Gemeente *
Land *
E-mailadres *
Commentaar
Bedenkingen die u wil toevoegen.
Klik op VERZENDEN, anders wordt uw aanvraag niet verzonden!
Bloemstuk conferentie 19 januari 2009

Bescherming van uw gegevens

Christen Forum v.z.w. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd.

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679), in voege vanaf 25 mei 2018.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de eigen doelstellingen van het Christen Forum.

U kunt altijd het wettelijke inzagerecht uitoefenen. Dat kan door eenvoudig verzoek aan het secretariaat van het Christen Forum.

Lees onze privacyverklaring

Vragen i.v.m. met onze privacyregels?