Christen Forum Limburg

Uw vraag aan de spreker

In het eerste deel van elke conferentie krijgt de spreker het forum om het thema vanuit haar of zijn invalshoek te belichten.

In het tweede deel van de conferentie worden aan de spreker vragen voorgelegd van het publiek.

Als u bij de komende conferentie een vraag hebt voor de spreker, dan kan u die ook nu al stellen.

Vul dit formulier in en druk dan op de knop VERZENDEN.

Het formulier vraagt u een paar persoonlijke gegevens. Als u dat verkiest, dan hoeft u die niet in te vullen. Als uw vraag aan de spreker wordt voorgelegd, dan gebeurt dat alleszins zonder naamvermelding.

U kunt geen vraag stellen als de conferentie al voorbij is!

Ik heb een vraag voor * Herman Van Rompuy - 14 februari 2022
Lode Van Hecke - 14 maart 2022
Familienaam
(niet verplicht)
Voornaam
(niet verplicht)
E-mailadres
(niet verplicht)
Sprekend als…
(Kunt u ons een aanduiding geven van de positie van waaruit u reageert?)
Uw vraag *
Hoe dikwijls gaat u naar de conferenties? Meer dan 1 keer per jaar
Meestal 1 keer per jaar
Soms, maar niet ieder jaar
Nooit
Dit is de eerste keer
Krijgt u al informatie over de activiteiten van Chisten Forum? Ja
Nee
Commentaar
Bedenkingen die u wil toevoegen.
Klik op VERZENDEN, anders wordt uw vraag niet verzonden!
Timothy Radcliffe

Op de hoogte blijven?

Wij houden u graag op de hoogte van de activiteiten van Christen Forum

Vul het gegevensformulier in

Bescherming van uw gegevens

Christen Forum v.z.w. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd.

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679), in voege vanaf 25 mei 2018.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de eigen doelstellingen van het Christen Forum.../../privacy/CF Privacyverklaring.html

U kunt altijd het wettelijke inzagerecht uitoefenen. Dat kan door eenvoudig verzoek aan het secretariaat van het Christen Forum.

Lees onze privacyverklaring

Vragen i.v.m. met onze privacyregels?