Christen Forum Limburg

Jaarprogramma 2022-2023

Rome en de wereldkerk

Ver-van-ons-bed of nieuwe zuurstof voor ons geloof?

Getuigenissen, ingeleid door Emmanuel Van Lierde

In samenwerking met Tertio en het bisdom Hasselt

Maandag 17 oktober 2022
20.00 uur

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 Hasselt

Inkom: 5 euro


De eerste steen of een tweede kans?

De eerste steen of een tweede kans?

Verruwing of vergeving?

Een panelgesprek, ingeleid door Hugo Van Heeswijck

In samenwerking met Tertio en het bisdom Hasselt

Maandag 21 november 2022
20.00 uur

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 Hasselt

Inkom: 5 euro

Meer informatie over deze twee conferenties


Eeuwig onderweg

De zoekende christen

Herman Van Rommpuy

Maandag 27 februari 2023
20.00 uur

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 Hasselt

Inkom: 5 euro

Binnenkort meer informatie


Elan en enthousiasme

Met de ziel van een monnik

Bisschop Lode van Hecke

Maandag 20 maart 2023
20.00 uur

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 Hasselt

Inkom: 5 euro

Binnenkort meer informatie