Christen Forum Limburg

 

 

Kerk Vanuit de Geest
visietekst van bisschop Lode van Hecke

Kerknet, 15 april 2021

Samen Kerk opbouwen, vanuit de Geest

Na één jaar omschreef de Gentse bisschop de 'grondtoon' waarin hij de volgende jaren wil werken.

Na één jaar bisschop-zijn brengt bisschop Lode in zijn visietekst zijn bevindingen samen. Het was een bijzonder jaar natuurlijk. Minder dan twee weken na zijn wijding op 23 februari 2020 ging het land op slot. Heel zijn planning liep van meet af aan in het honderd. Terugblikkend ervaart hij dat ook als een kans om mensen rustiger te ontmoeten en zelf kritisch na te denken over wat hij hoorde en zag. Over deze tekst, die een beleidsvisie formuleert, zegt hij:

Zie het als een algemeen kader waarbinnen ik de komende jaren wil werken.

Achtereenvolgens bespreekt hij bron en centrum van waaruit alles gedacht moet worden. Dat werpt een bijzonder licht op de context waarin we vandaag werken. Daarna ontwikkelt hij vier accenten voor de komende jaren:

  1. collegialiteit;
  2. aandacht voor jongeren en ouderen en ook voor de vrouw in de Kerk;
  3. de missionaire zending van de Kerk 'naar buiten';
  4. de zorg voor de armen. Dat laatste accent vindt de bisschop zo belangrijk dat hij het in een aparte tekst zal uitwerken.

Deze vier punten zie ik als een grondtoon die als achtergrond blijft meeklinken in ons pastorale werk.

Veel vraagt nog concretisering en uitwerking. "Trouw aan wat ik geschreven heb, wil ik dat doen in en geest van welbegrepen synodaliteit en collegialiteit."

'In de vreugde van de Geest'


De vreugde van de Geest is geen beate stilstand, maar elan en enthousiasme.
Ze is kracht en moed


Zijn bisschopsleuze, die ook zijn leuze was als abt van Orval, ziet de bisschop als de gids in alles wat we zeggen en doen:

De vreugde is de bevestiging van echt leven, van vrede en harmonie. In die zin is de vreugde wervend, zonder zich op te dringen. Maar het is de vreugde van de Geest. Hij is het principe van dynamisme en vernieuwing. Zijn vreugde is dus geen beate stilstand, maar elan en enthousiasme. Ze is kracht en moed. Daar staan we voor:

Gods Geest houdt de toekomst open, ook in de moeilijkste omstandigheden.

Uitgebreide visietekst

Bisschop Lode Van Hecke schreef een uitgebreide visietekst die als kader moet dienen voor zijn werk.


"Ik ben dankbaar voor de woorden van kardinaal De Kesel bij mijn wijding:  'Behoud de ziel van een monnik.' Deze woorden waren niet alleen een balsem op het hart, maar een opdracht: wees ook als bisschop gewoon jezelf.""God werkt graag met kleine middelen en met 'kleine' mensen. De redder van de wereld is al gekomen. We zijn gered en we mogen meewerken aan de doorbraak van Gods koninkrijk. Er is al veel aan het groeien en er gebeuren veel mooie dingen. We zijn omringd door vele moedige en mooie mensen.""De seculiere wereld kan onze vijand niet zijn. Jezus heeft er zijn leven voor gegeven! We hoeven ons ook niet te vermoeien om recht te houden wat niet meer kan of om met de moed der wanhoop 'gewoon verder te doen tot aan mijn pensioen'. Niet wezenlijke zaken die we gewoon waren, mogen we loslaten, om uit te kijken naar nieuwe perspectieven en eraan mee te werken met enthousiasme.""Het is belangrijk dat we in de Kerk ernstig werk maken van een minder klerikale en meer diverse cultuur, waarbij de verantwoordelijkheden en de beslissingsmacht meer gedeeld worden."


Download de volledige visietekst