Christen Forum Limburg

 

 

Maandag 20 maart 2023 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt - grote schouwburg
Toegang: 5,00 euro

Elan en enthousiasme

Met de ziel van een monnik

Lode Van Hecke

Bisschop van Gent

Lode Van Hecke

De kracht van verwondering

Onder die titel publiceerde KU Leuven Stories in september 2020, een goed half jaar na zijn bisschopswijding, een diepte-interview met Lode Van Hecke.

Een monnik die er niet op uit was om bisschop te worden, maar die wel de tekenen van de tijd ziet:

“We zitten met heel wat uitdagingen rond armoede, globalisering en ecologie”, vertelt hij. “Ik wil ook speciale aandacht besteden aan de noden van jongeren. De kerk heeft nood aan vernieuwing, en daarvoor moet je de jeugd kunnen aanspreken. Het is een fabel dat jongeren niet meer openstaan voor het christendom, al ligt het anders dan vroeger. Deze generatie moet niet meer vechten tegen een instituut waar ze vanaf wil. Ze heeft ook geen nostalgie. Ik heb de kerk in vliegende vaart achteruit zien gaan, maar deze jongeren zijn geboren in een wereld waarin kerken leegstaan of vroegere katholieke instituten niet langer katholiek zijn. Dat is niet hun probleem. Het feit dat ze geen binding meer hebben met dat verleden, maakt hen vrij voor interessantere dingen.”

“Veel jongeren worstelen met de grote levensvragen. Misschien kan het christendom antwoorden bieden. Ook in tijden van corona zie je dat mensen op zoek gaan naar zingeving. Jammer genoeg gebeurt dat vaak nadat ze zijn geconfronteerd met persoonlijke drama’s. Ze zien in dat een bestaan in functie van geld en carrière vluchtig en kwetsbaar is, dat er méér is dan dat. ‘Eindelijk weten we wie onze buren zijn’, hoor ik. ‘Eindelijk zijn we eens samen met ons gezin.’ Brengt dat mensen dichter bij God? Sommige wel. Andere zullen snel vervallen in oude gewoontes of terugkeren naar de waan van de dag. Werk is een makkelijke vlucht voor de grote vragen. Maar als je spiritueel en intellectueel lui blijft, mis je volgens mij iets van het leven.”

Lees het interview met Van Hecke

Naar boven

Samen Kerk opbouwen vanuit de Geest

In een visietekst zet bisschop Van Hecke de grondtoon waarin hij wil werken

De visie van bisschop Van Hecke

Paus Franciscus heeft bij zijn pauskeuze als opdracht gekregen niet alleen de curie te hervormen, maar de hele Kerk. Zijn we niet al lang aan het hervormen, sinds Vaticanum II? Ja en neen. Ja, in die zin dat de toon toen gezet is. De Heilige Geeft heeft zich laten horen. Neen, in de mate dat we dachten dat het ging om aanpassingen aan de tijdsgeest, zonder dat we konden onderscheiden wat mode was (‘wat minder orgel en wat meer gitaar’… met alle respect voor beide instrumenten!) en wat ernstige vernieuwing. Neen, in de mate dat we ons nog onvoldoende hebben gevoed aan de echte bronnen waarover het Concilie het had: de Bijbel en de Vaders van de onverdeelde Kerk.

Zovele mensen zijn vandaag op zoek naar levenszin, naar inhoud en authenticiteit. Ook en vooral de jonge generaties. Dat ze het echte leven verlangen is de kans van ons… leven.

Het sleutelwoord is hier natuurlijk: onderscheiding. Wat is leven? Wat is goed en wat niet? Wat kan of kan beter niet? Wat is risico’s nemen en wat is religieus geknoei? Wel durven. Niet ‘foefelen’.

(Visietekst bisschop Van Hecke, nr. 11)

Lees meer over de visietekst

Naar boven